Osudy velkých lidských skupin 1918 - 2018

Osudy velkých lidských skupin 1918-2018 je téma mezinárodní mezioborové konference. Stoleté výročí novodobé státnosti Čechů a Slováků, a hluboká proměna naší společnosti a celé Evropy vytváří potřebu zvážit význam tohoto století.

Letos, v roce 2018 si připomínáme několik výročí, jak se odehrávala:

1918 konec 1. světové války, založení Československa, 1938 Mnichovská dohoda – či spíše zrada dohody předchozí, 1948 dobrovolný nástup totalitního systému pro Čechy a Slováky, 1948 založení státu Izrael, 1968 Pražské jaro-pokus o nenásilné osvobození z totalitního režimu, ukončený jeho násilným obnovením, 1988 počátek rozpadu totalitního východního bloku.

Jak tedy můžeme rozumět lidskému skupinovému chování? Co můžeme činit, abychom si zachovali svobodu, zdraví, životy? Podobnými otázkami se budou zabývat skupinoví analytici, historici, psychologové, psychoanalytici, sociologové, politici, antropologové – a další vědci, praktici, publicisti a studenti. Smyslem konference je přinést jak vědecké poznání, tak zkušenost praxe.

Konference bude uvedena slavnostními přednáškami, které prosloví Pavel Rychetský a Cyril Hoschl. V předvečer konference bude udělena PRIX IRENE . Tato cena je udělována každý rok jedinci, který se mimořádně zasloužil o tvorbu míru mezi různými lidskými skupinami Prix Irene je tedy již šestnáct let inspirována podobnou myšlenkou jako letošní konference. Účastníci večera PRIX IRENE se setkají také s laureáty z let dřívějších a společně zažijí hudbu-univerzální jazyk lidských skupin.

V rámci konference budou představeny související knižní tituly. Bude uveden třetí svazek díla SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ u osob, skupin a společností (v českém překladu) za přítomnosti editorů Earla Hoppera a Haima Weinberga a některých autorů.

Konference přináší jedinečnou příležitost dialogu mezi odborníky různého zaměření, dialogu na témata nezbytná pro další existenci současného člověka v rámci jeho skupiny.

7 srpna 2018

Earl Hopper on the topic of leaders and leadership

We present few thoughts from interview with Earl Hopper on the topic of large groupsgroup leaders and societies desiring ... read more 

22 července 2018

Earl Hopper povede velkou skupinu

Velkou skupinu povede britský skupinový analytik Earl Hopper. A jak se na ni připravit? Připomeňme si rozhovor Magdaleny Kolínské Singerové s Earlem Hopperem zde. Nebo, co vlastně ta Large group – velká skupina je? Přečtěte si článek Heleny Klímové zde. Zároveň si dovoluji upozornit, že dnes 22.7. je poslední den registrace za nejnižší konferenční poplatky, více o registraci zde. Na shledanou, Marie Marková

19 července 2018

AKP ČR doporučuje naši konferenci

S radostí si Vám dovolujeme ohlásit, že Asociace klinických psychologů ČR doporučuje naši konferenci všem klinickým psychologům. Vystavené potvrzení můžete vidět zde či je ke stažení v sekci Program. Děkujeme AKP ČR a těšíme se na Vás. Přípravný výbor konference

O nás

Rafael Institut se věnuje léčbě a prevenci psychického traumatu:

  • Vede sebezkušenostní výcvik
  • Rozvíjí dialog s veřejností nad výsledky odborných prací o psychotraumatu
  • Poskytuje psychoterapii traumatu holocaustu a jeho mezigeneračního přenosu

Spolek IRENE usiluje o tvorbu míru mezi lidskými skupinami:

  • jedinci, který v tomto uspěje, uděluje PRIX IRENE
  • vydává edici IRENE PRESS, tj jednak literaturu odbornou skupinově analytickou, jednak beletrii tematicky blízkou
  • rozvíjí dialog s veřejností k tématům občanským i odborným

Kontakt

Rafael Institut z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.rafaelinstitut.cz

IRENE z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.prixirene.cz

info@prixirene.cz