Rafael Institut

Je společenstvím psychoterapeutů a pracovníků pomáhajících profesí, které spojuje odborný zájem o léčbu a prevenci psychického traumatu. Mnozí z členů organizace mají se zvládáním traumatu osobní nebo rodinnou zkušenost a zblízka znají procesy mezigeneračního předávání traumatu, např. z druhé světové války. Členové Rafael Institut se zabývají postupy, jak traumatické řetězce přerušit a najít v psychice jedince nebo postižené skupiny méně škodlivé místo, pokud se jej nedaří přeměnit v prospěšnou věc. Rafael Institut nabízí tři hlavní programy:

  1. Sebezkušenostní výcvik, vzdělávání a supervize profesionálů, zejména těch, kteří se zabývají či hodlají zabývat lidskými skupinami a psychotraumatem (především následkem skupinového násilí). Pro tyto profesionály realizujeme akreditované výcviky obohacené o tematiku psychotraumatu nebo kursy vytvářené na míru potřebám konkrétní organizace či jednotlivců. 
  2. Dialog s veřejností nad výsledky odborných prací o psychotraumatu i nad některými občanskými tématy. Jednou měsíčně např. organizujeme přednášky a diskuse, jednou ročně seminář se zahraniční účastí, oboje ve spolupráci se spolkem IRENE. Kromě toho také publikujeme a vystupujeme jako jednotlivci. 
  3. Psychoterapii traumatu holocaustu a jeho mezigeneračního přenosu, a to psychoterapie individuální nebo s pomocí skupiny – v rámci Rafael Centra. Naše aktivity, prezentované pod "střechou" Rafael Institutu mají již mnohaletou tradici a historii a jsou úzce spojené také s politickým vývojem v naší zemi za posledních třicet let. Připomeňme si zde alespoň některá historická fakta. 

Více o Rafael Institutu naleznete na www.rafaelinstitut.cz
 

IRENE z.s.

Poslání spolku IRENE je inspirováno morálním ethosem Charty 77 a Nadací Tolerance, která byla založena v roce 1992. Zaměřuje se na zlepšení porozumění mezi lidskými skupinami, usiluje o prevenci rasismu, xenofobie a antisemitismu. Hlavními aktivitami spolu jsou: výroční udělování ceny PRIX IRENE, edice IRENE PRESS a pravidelný přednáškový cyklus Kontinuální vzdělávání, který reaguje na současná témata společenská s důrazem na psychologii a psychoterapii a je pořádán spolu s naším partnerem Rafael Institutem.
Cena PRIX IRENE (pojmenovaná po britské psychoterapeutce Irene Bloomfield) je udělována každoročně jedinci, který přispívá k míru mezi lidskými skupinami. Mezi dosavadní laureáty patří například osobnosti jako Kumar Wishvanathan, Uyen Pham Huu, Jana Hradílková, Kristina Vlachová, Igor Blažević, Jiří Brady nebo Goranka Oljača. Každé udělování ceny je doprovázeno seminářem či konferencí na zvolené téma. Letošní téma již znáte, dalšími byly např. Trauma a Domov, Civilisté ve válce a další).
Edice Irene Press se zaměřuje zejména na dva okruhy: odbornou literaturu věnující se sociálnímu nevědomí, transgeneračnímu přenosu traumatu a jeho možné terapii (vydali jsme např. Sociální nevědomí u osob, skupin a společností 1. a 2. díl od autorů Earl Hopper a Haim Weinberg), druhým okruhem jsou dokumenty a eseje, které nejen popisují konflikty mezi lidskými skupinami, ale zároveň ukazují možnosti osobního růstu a vyjadřují morální postoje (např. Dopisy z Prahy 1939 -1941 od R.C. Schapiro, H.C. Weinberg, K. Čapková; Podle článku 29 Hlava II Heleny Klímové). Doposud jsme vydali 14 titulů. Více na www.prixirene.cz
 

O nás

Rafael Institut se věnuje léčbě a prevenci psychického traumatu:

  • Vede sebezkušenostní výcvik
  • Rozvíjí dialog s veřejností nad výsledky odborných prací o psychotraumatu
  • Poskytuje psychoterapii traumatu holocaustu a jeho mezigeneračního přenosu

Spolek IRENE usiluje o tvorbu míru mezi lidskými skupinami:

  • jedinci, který v tomto uspěje, uděluje PRIX IRENE
  • vydává edici IRENE PRESS, tj jednak literaturu odbornou skupinově analytickou, jednak beletrii tematicky blízkou
  • rozvíjí dialog s veřejností k tématům občanským i odborným

Kontakt

Rafael Institut z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.rafaelinstitut.cz

IRENE z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.prixirene.cz

info@prixirene.cz