Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

adresa:

Černá 9

115 55 Praha 1

Česká republika

Knihovna ETF UK

Palác Marathon

Pětipodlažní puristická budova byla postavena v roce 1928 podle návrhu architektů F. X. Čtrnáctého a A. Parkmana coby tělovýchovný ústav. Za druhé světové války sloužila německé okupační moci, po roce 1989 na čas patřila Českobratrské církvi evangelické. Od roku 1995 v ní sídlí Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy.

V suterénu budovy se nacházela menší tělocvična s galerií. Dnes je v těchto suterénních prostorách umístěna fakultní knihovna s volným výběrem. Interiéry domu byly pro potřeby fakulty citlivě upraveny, v přízemí budovy nyní funguje útulná kavárna Café Marathon.

Evangelická teologická fakulta

Založena 1. říjn1919 pod názvem Husova teologická fakulta. V roce 1950 přejmenována na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, po začlenění pod Univerzitu Karlovu v roce 1990 funguje pod dnešním názvem Evangelická teologická fakulta.

Od 90. let se studijní obory významně rozšiřují. V současné době fakulta nabízí vedle teologie a filosofie i studium spirituality, pastorační sociální práce nebo diakoniky.

O nás

Rafael Institut se věnuje léčbě a prevenci psychického traumatu:

  • Vede sebezkušenostní výcvik
  • Rozvíjí dialog s veřejností nad výsledky odborných prací o psychotraumatu
  • Poskytuje psychoterapii traumatu holocaustu a jeho mezigeneračního přenosu

Spolek IRENE usiluje o tvorbu míru mezi lidskými skupinami:

  • jedinci, který v tomto uspěje, uděluje PRIX IRENE
  • vydává edici IRENE PRESS, tj jednak literaturu odbornou skupinově analytickou, jednak beletrii tematicky blízkou
  • rozvíjí dialog s veřejností k tématům občanským i odborným

Kontakt

Rafael Institut z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.rafaelinstitut.cz

IRENE z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.prixirene.cz

info@prixirene.cz