O PRIX IRENE


Od roku 2003 je každoročně udělována PRIX IRENE za tvorbu míru mezi lidskými skupinami, protože mír mezi lidskými skupinami, životní téma naší učitelky Irene Bloomfield, vidíme jako vlastní i my. Od roku 2003 až podnes naši cenu přijali mnozí vynikající jedinci:

- aktivní občané Jana Hradílková, Rudolf Battěk, Kristýna Vlachová, Václav Trojan, Milan Pospíšil 

- manželky a pomocnice v díle evangelických farářů Milena Šimsová,Věra Lukášová

- představitelé menšin, kteří usilují o mír a toleranci, totiž Kumar Wishvanathan, Uyen Pham Huu, Karel Holomek, Igor Blaževic', Marwan Alsolaiman

- v posledních letech byli jako laureáti zvoleni Earl Hopper, Jiří Brady a Goranka Oljaća.


Irene Bloomfield, jejíž jméno nese udělovaná cena, byla britská psycholožka a skupinová analytička, která v Praze vychovala skupinu svých žáků. Narodila se roku 1918 v Německu, odkud s rodiči odjela před nacistickou hrozbou, vzdělávána byla ve Švédsku a v Anglii. Celý život se snažila vytvářet a posilovat porozumění mezi lidskými skupinami. Vedla psychoterapeutické skupiny sdružující lidi různých etnických původů a různých barev pleti, poskytovala psychoterapii uprchlíkům, obětem násilí, obětem holocaustu, vězňům a také personálu věznic. Vedla výcviky v psychoterapii společné pro rabíny a duchovní různých církví a pro takovéto společenství spoluzaložila a vedla mezinárodní Asociaci pastorální péče a poradenství. Přednášela, publikovala psychoterapeutické studie, interpretovala z hlediska psychoanalýzy některé texty biblické.


Posledních 7 let svého života pravidelně navštěvovala Prahu, kde vedla (spolu s Gaby Glassman) workshopy pro psychoterapeuty, kteří se zabývali terapií traumatu holocaustu při občanském sdružení „Tolerance a občanská společnost“. Irene Bloomfield zemřela v r. 2001 uprostřed práce. Měla smysl pro přátelství, pro humor, pro sporty, pro radost ze života a probouzela v lidech naději. Naplňovala představu člověka spravedlivého.


Na památku Irene Bloomfield a ve smyslu jejích ideálů její pražští žáci od r. 2003 každoročně udělují Prix Irene takovému jedinci, kterému se daří nastolovat mír mezi lidskými skupinami.

Seznam laureátů ke stažení zde.


O nás

Rafael Institut se věnuje léčbě a prevenci psychického traumatu:

  • Vede sebezkušenostní výcvik
  • Rozvíjí dialog s veřejností nad výsledky odborných prací o psychotraumatu
  • Poskytuje psychoterapii traumatu holocaustu a jeho mezigeneračního přenosu

Spolek IRENE usiluje o tvorbu míru mezi lidskými skupinami:

  • jedinci, který v tomto uspěje, uděluje PRIX IRENE
  • vydává edici IRENE PRESS, tj jednak literaturu odbornou skupinově analytickou, jednak beletrii tematicky blízkou
  • rozvíjí dialog s veřejností k tématům občanským i odborným

Kontakt

Rafael Institut z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.rafaelinstitut.cz

IRENE z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.prixirene.cz

info@prixirene.cz