Osudy velkých lidských skupin 1918 - 2018

VELKÉ LIDSKÉ SKUPINY – státy, národy, společenství... mají své zvláštní osudy: ty přesahují věk jedince, ale také se řídí určitými zákonitostmi. A tyto zákonitosti je možno hledat, analyzovat a respektovat, pro dobré osudy lidí napříště.

 

            Konference se zabývá chováním lidských skupin v období posledního staletí, a to z hlediska nejen skupinové analýzy ale i dalších užitečných disciplín. Začátky nové Evropy včetně Československa v roce 1918, konec nadějí po Mnichovu 1938, rok 1948, kdy jsme u nás učinili mylnou volbu pro totalitu – ale tentýž rok 1948 znamenal i počátek státu Izrael... Rok 1968 jako počátek snahy Čechoslováků zbavit se totality a po dvaceti těžkých letech konečně úspěch.... 

 

            Jak tedy můžeme rozumět chování člověka ve skupině? Co můžeme činit, abychom si zachovali svobodu, zdraví, životy? Podobnými otázkami se budou zabývat představitelé skupinové analýzy, psychoanalýzy, historie, psychologie... z Anglie, Izraele, Egypta, Německa, Polska, Slovenska, Čech. Promluví Earl Hopper, Haim Weinberg, Robi Friedman, Miroslav Vaněk, Michael Šebek, Vladimír Kučera, Egon Gál, Mohamed Taha, Shulamit Geller...a mnozí další.

 

            Úvodní přednášky přednesou Pavel Rychetský a Cyril Hӧschl. Smyslem konference je přinést vědecké poznání, zkušenost praxe – a zážitek spolupráce lidské skupiny.

            Konference bude uvedena slavností-výročním udělením PRIX IRENE. Tato cena je udělována jedinci, který se mimořádně zasloužil o tvorbu míru mezi různými lidskými skupinami. 
 
Ke stažení:
 

O nás

Rafael Institut se věnuje léčbě a prevenci psychického traumatu:

  • Vede sebezkušenostní výcvik
  • Rozvíjí dialog s veřejností nad výsledky odborných prací o psychotraumatu
  • Poskytuje psychoterapii traumatu holocaustu a jeho mezigeneračního přenosu

Spolek IRENE usiluje o tvorbu míru mezi lidskými skupinami:

  • jedinci, který v tomto uspěje, uděluje PRIX IRENE
  • vydává edici IRENE PRESS, tj jednak literaturu odbornou skupinově analytickou, jednak beletrii tematicky blízkou
  • rozvíjí dialog s veřejností k tématům občanským i odborným

Kontakt

Rafael Institut z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.rafaelinstitut.cz

IRENE z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.prixirene.cz

info@prixirene.cz