Program

18. - 21. října 2018. Předběžný program ke stažení najdete zde

Hlavní přednášky

18 října 2018 17:00

Slavnostní udělení ceny PRIX IRENE

PRIX IRENE – laudatio, udělení ceny: Eliška Jírová, Martina Krynská, Helena Klímová, Václav Trojan, Pavel Battěk + Lukáš Přibyl

píseň pro laureáta: Rebecca a Martin Bergmannovi

dialog s přítomnými laureáty a s publikem: Věra Roubalová Kostlánová, Marie Marková

Přednáškový sál 1 Export event18.10.2018 17:00 - 20:00
19 října 2018 08:30

Zahájení konference

Slavnostní zahájení konference: představitelé pořádajících organizací Rafael Institutu, Irene z.s. a Evangelické teologické fakulty UK v Praze.

Přednáškový sál 1 Export event19.10.2018 8:30 - 8:50
19 října 2018 08:50

Proměny práva a vnímání spravedlnosti v bezradné společnosti

Přednáší: Pavel Rychetský

Moderuje: Helena Klímová

Mohutné intelektuální a sociální hřmění, za nějž se v 18. a 19. století v Evropě zrodily ideje právního státu, mělo nutně za následek posun do fáze sekundární, chránící čerstvě narozený koncept právního státu zničený totalitními systémy. Garancí absolutní a ultimátní se stalo nezávislé soudnictví. Vývoj právního myšlení na našem kontinentu po druhé světové válce nás pak přivedl od formálního vnímání pojmu „právní stát“ k jeho vnímání v rovině materiální. Sudičky 20. století, které nám daly do vínku šílenství světových válek, nevídaných genocid, převratů, křivd a bezpráví, nemohly než sledovat, jak ze společnosti mizí tradice, náboženství, nepsaných leč obecně akceptovaných pravidel chování a neformální morální autority. Úpadek všech systémů, které neměly normativní povahu, přenesl břemeno rozhodování téměř výlučně na soudy. Náhle jsme svědky toho, že řadu kauz, které ještě mezi dvěma světovými válkami rozhodoval místní policajt, farář, učitel nebo prostě otec rodiny, dnes řeší soudy napříč celou soustavou včetně soudů nejvyšších nebo dokonce ústavních. Více...

 

Přednáškový sál 1 Export event19.10.2018 8:50 - 9:40
19 října 2018 09:40

Psychologické zdroje moci a etika

Přednáší: Cyril Höschl

Moderuje: Marek Preiss

V přednášce bude nastíněn psychoanalytický (Sigmund Freud, Alfred Adler), etologický (Konrad Lorenz) a sociobiologický (John Price) pohled na psychologické zdroje moci a budou přiblíženy etické otázky současnosti, jež spočívají zejména v obtížně řešitelných dilematech mezi etikou deontologickou (Immanuel Kant) a utilitární (Max Weber), mezi nimiž lidské rozhodování stále „překlápí“ a je v tomto smyslu nenahraditelné „stroji“, což činí legislativní potíže mj. při uvádění plně samořiditelných automobilů do provozu.

Přednáškový sál 1 Export event19.10.2018 9:40 - 10:30
19 října 2018 11:00

Ovlivňování společností? Velké skupinově analytické skupiny v měnících se komunitách a komplexnost autority.

Přednáší: Robi Friedman

Moderuje: Denisa Schücková

Když se podíváme na „základní organizační principy“  malých a velkých skupin, jako je Odmítnutí a anihilační úzkost, přání vlastní slávy, agrese a touha, může nám to pomoci pochopit vědomé a nevědomé motivace v lidské společnosti. Rozdíly mezi malými a velkými skupinami dále přispívají k tomu, abychom ještě hlouběji porozuměli centrální dynamice ve společnosti. Sociální procesy budou nakonec formovány velkými skupinami a „vztahem autority“ mezi vůdci a jejich následovateli.

Jako někdejší prezident Mezinárodní společnosti pro skupinovou analýzu (GASI) a po dlouhodobém zabývání se komunitními i národními konflikty, se podělím o svou zkušenost a své chápání autority včetně otázky více vyváženého vztahu k autoritě ve skupinové analýze.

Přednáškový sál 1 Export event19.10.2018 11:00 - 12:30

O nás

Rafael Institut se věnuje léčbě a prevenci psychického traumatu:

  • Vede sebezkušenostní výcvik
  • Rozvíjí dialog s veřejností nad výsledky odborných prací o psychotraumatu
  • Poskytuje psychoterapii traumatu holocaustu a jeho mezigeneračního přenosu

Spolek IRENE usiluje o tvorbu míru mezi lidskými skupinami:

  • jedinci, který v tomto uspěje, uděluje PRIX IRENE
  • vydává edici IRENE PRESS, tj jednak literaturu odbornou skupinově analytickou, jednak beletrii tematicky blízkou
  • rozvíjí dialog s veřejností k tématům občanským i odborným

Kontakt

Rafael Institut z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.rafaelinstitut.cz

IRENE z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.prixirene.cz

info@prixirene.cz