Registrace

Prosíme, registrujte se vyplněním níže uvedeného online formuláře. Po zdárném založení Vašeho účtu se Vám na těchto stránkách zobrazí platební brána, kde můžete vybrat kategorii konferenčního příspěvku a provést jeho platbu. Po obdržení potvrzení o provedení platby je Vaše registrace plně hotova. Prosíme o strpení, registrace může několi minut trvat. 

V případě volby jednodenního vstupného nám prosím zašlete přesné datum Vaší účasti na info@prixirene.cz. Velmi děkujeme a těšíme se na Vás!

Pokud máte jakékoli dotazy, prosíme,  kontaktujte Marii Markovou emailem na marie.markova17@seznam.cz

Výše konferenčních příspěvků je:

Kategorie

 

Výše příspěvku 

do 22. 7. 2018

 

Výše příspěvku

do 16. 10. 2018

 

Výše příspěvku

do 18.10. a během konference

Novinka:

Jednodenní vstupné

18.10. Prix Irene

Novinka:

Jednodenní vstupné

19.10, 20.10. nebo 21.10.

Dospělí 2 900 Kč 3 900Kč 5 000Kč 200 Kč 1 300 Kč
Studenti, senioři, rodič na mateřské dovolené 2 500 Kč 2 900Kč 4 000Kč 200 Kč

950 Kč

Konferenční příspěvky zahrnují:

 • Plný konferenční program, jak přednášky, tak program v malých i velkých skupinách.
 • Slavnostní zahájení konference u příležitosti udělování Prix Irene, sklenička na uvítání.
 • Konferenční materiály.
 • Občerstvení po celou dobu konference, které zahrnuje jak drobné dopolední a odpolední pohoštění, tak lehký oběd v pátek, sobotu i neděli.

Doprovodný program bude upřesněn dle sezónní nabídky v Praze později.  

*Note: Membership to this site is public. Once your account information has been submitted, you will be granted immediate access to the site. All fields marked with a red asterisk are required. (Note: - Registration may take several seconds. Once you click the Register button please wait until the system responds.)

Enter a user name. It must be at least five characters long, must be an alphanumeric value, must not start/end with a space, and must not contain any of these characters !"#$%&'()*+,/:;<=>?@[\]^`{|}
Enter your password.
Re-enter the password to confirm.
Enter a first name.
Enter a last name.
Enter a valid email address.
Vyjádření souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů email, jméno, příjmení, za účelem evidence účastníků konference.
Enter the security code.
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.

Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji Irene z.s. se sídlem Na dubině 5, Praha 4 - Hodkovičky, 147 00, IČ 22738495

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 18928, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, email
 2. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem vedení evidence účastníků konference Osudy velkých lidských skupin 1918 – 2018, která se koná ve dnech 18. – 21. 10. v prostorách ETF UK
 3. Osobní údaje budou uchovány po dobu jednoho roku od ukončení konference Osudy velkých lidských skupin 1918 – 2018.
 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: Rafael Insitut z.s. se sídlem Na dubině 5, Praha 4 - Hodkovičky, 147 00, IČ 27030709, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 16664, který je spolupořadatelem výše zmíněné konference.

Pokud si přejete své osobní údaje vymazat, prosíme, pište na info@prixirene.cz

O nás

Rafael Institut se věnuje léčbě a prevenci psychického traumatu:

 • Vede sebezkušenostní výcvik
 • Rozvíjí dialog s veřejností nad výsledky odborných prací o psychotraumatu
 • Poskytuje psychoterapii traumatu holocaustu a jeho mezigeneračního přenosu

Spolek IRENE usiluje o tvorbu míru mezi lidskými skupinami:

 • jedinci, který v tomto uspěje, uděluje PRIX IRENE
 • vydává edici IRENE PRESS, tj jednak literaturu odbornou skupinově analytickou, jednak beletrii tematicky blízkou
 • rozvíjí dialog s veřejností k tématům občanským i odborným

Kontakt

Rafael Institut z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.rafaelinstitut.cz

IRENE z.s.

Na dubině 5, 147 00 Praha 4 Hodkovičky www.prixirene.cz

info@prixirene.cz